Student na prahu 21. století
- využití ICT ve vyučování matematiky
na gymnáziu

GJW
Projekt realizovaný na Gymnáziu Jiřího Wolkera,
Prostějov, Kollárova 3

http://student21.gjwprostejov.cz

 

 • operační program:             Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • oblast podpory:                 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • období realizace:                9. 2. 2009 – 31. 10. 2010
 • finanční podpora:               4 371 214,80 Kč
 • zaměření:                           zvýšení kvality ve vzdělávání studentů gymnázií
 • partner projektu:                Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově

 

V rámci realizace projektu:

 • byly vytvořeny inovativní výukové texty z matematiky
  (6 pro nižší gymnázium a 12 pro vyšší gymnázium)
  a z informatiky a výpočetní techniky
 • v průběhu školního roku 2009/2010 proběhla pilotní výuka na 3 školách Olomouckého kraje
 • byla vybudována učebna ICT s 20 počítači
 • bylo pořízeno 8 notebooků, interaktivní tabule a další zařízení

Aktualizováno (Čtvrtek, 14 Říjen 2010 07:07)