V úterý 19. 10. 2010 proběhne kontrola projektu ze strany pracovníků krajského úřadu Olomouckého kraje.