Student na prahu 21. století – využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu.

Měnící se požadavky na dovednosti absolventů SŠ vyžadují, aby školy připravovaly a realizovaly aktivity a inovativní vyučovací metody, organizační formy a výukové činnosti využívající ICT, které budou zaměřeny na zavádění a využívání metod aktivního učení a realizace průřezových témat ve výuce, na tvorbu a inovaci učebních pomůcek pro žáky za účelem rozvoje klíčových kompetencí a aktivity zaměřené na rozvoj mezipředmětových vazeb.

V projektu chceme dosáhnout zvýšení kvality ve vzdělávání studentů gymnázií, vytvořit inovativní výukové texty, které pomohou studentům při studiu předmětů Matematika a Informatika a výpočetní technika. Naučit studenty pomocí ICT vytvářet a pracovat s odbornými texty.

Pilotní výuka bude probíhat v období jednoho školního roku a budou průběžně evaluovány a upravovány výukové texty.

Tvorbu výukových materiálů zajistí zkušení pedagogové z Gymnázia Jiřího Wolkera a pilotní výuku a evaluaci navíc ještě pedagogové z dalších škol v Olomouckém kraji.