Partnerem projektu je Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově.

 

Zapojení partnera v projektu:

Hlavní rolí partnera je zajistit, aby byl naplněn cíl projektu tj. přenos klíčových přenositelných dovedností a

znalostí na cílovou skupinu studentů svých škol v Olomouckém kraji. Za tímto účelem partneři na svých školách

zavedou a zařadí v rámci vyučovaného předmětu Matematika do svých vyučovacích hodin naše inovativní

výukové materiály, které získají od nás zcela zdarma. Dále zajistí průběžný monitoring, evaluaci a závěrečné

vyhodnocení této pilotní výuky.

Partner bude plnit úkoly zahrnuté v klíčových aktivitách Pilotní výuka Matematiky a Evaluace pilotní výuky a

výukových materiálů. 

Aktualizováno (Středa, 25 Listopad 2009 09:50)