Přehled vytvořených výukových materiálů


Z matematiky pro nižší gymnázium:

 1. Aritmetika - prima, sekunda, tercie
 2. Algebra
 3. Funkce
 4. Planimetrie
 5. Stereometrie
 6. Základy statistiky a finanční matematiky

Z matematiky pro vyšší gymnázium:

 1. Základní poznatky z matematiky, číselné obory
 2. Algebra
 3. Planimetrie
 4. Funkce
 5. Goniometrie a trigonometrie
 6. Stereometrie
 7. Kombinatorika
 8. Pravděpodobnost, statistika
 9. Posloupnosti, finanční matematika
 10. Analytická geometrie v rovině a prostoru
 11. Komplexní čísla
 12. Základy diferenciálního a integrálního počtu

Výukový materiál z Informatiky a výpočetní techniky
slouží jako doplněk k učebnicím pro výuku tohoto předmětu na nižším i vyšším stupni gymnázií

Aktualizováno (Úterý, 27 Listopad 2012 00:24)