19. března 2009 proběhla 2. porada projektového týmu. Předmětem jednání bylo zajištění publicity projektu pro nejbližší období a informace o výběrovém řízení na dodávku výpočetní techniky.

Aktualizováno (Úterý, 01 Prosinec 2009 09:23)